Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous torstaina 25..2019 klo 18:00

Esityslista/Kokouskutsu 2019 1 (1)

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika Torstai 25.4.2019 klo 18:00
Paikka Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä esitetään   toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
     Hallitukselle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä käsiteltäväksi tässä kokouksessa
     Yhdistyksen uudet säännöt tulleet voimaan 20.3.2019.
9. Päätetään kokous

 

Tervetuloa kokoukseen

Hallitus

 Tulostettava PDF-versio Esityslista_250419