Ladun Majan historia

Kaupunki antoi talveksi 1952 yhdistyksen käyttöön omistamansa leirikeskuksen (avokatos) Kolmisoppisen rannalla (nykyinen uimarannan alue, jossa edelleen näkyvissä jäänteitä katoksesta). Kolmisoppisesta muodostui jo tuolloin huomattava hiihtäjien kääntymispaikka.

Ensimmäinen Jyväskylän Latu ry:n ylläpitämä hiihtomaja pystytettiin vuonna 1954 läheisen Mustalammen lähistölle. Maja oli Säynätsalosta Enso-Gutzeitilta lahjoituksena saatu entinen metsäkämppä. Majan historia oli kuitenkin lyhyt, sillä se paloi jo vuonna 1956.

Nykyinen hiihtomaja Kolmisoppisen rannalle rakennettiin kolmessa vaiheessa. Maa-alue on kuulunut Mustalammen tilaan ja Mäkelän tilaan. Yhdistys on vuokrannut alueen Jyväskylän kaupungilta. Majan ensimmäinen osa pystytettiin jo vuoden 1956 lopulla hankasalmelaisen navetan hirsistä. Maja kävi kuitenkin varsin pian liian pieneksi ja ensimmäinen laajennus tapahtui vuonna 1961 ja siihen hirret saatiin vanhasta saukkolalaisesta riihestä. Nykyisen muotonsa Maja on saanut vuosina 1968 –1969. Hirret laajennukseen lahjoitti Jyväskylän kaupunki vanhasta sataman makasiinirakennuksesta.

Majan ja pihapiiriin kuuluneen vanhan saunan piirustukset on tehnyt Erkki Laukia. Nykyinen sauna rakennettiin vuona 1975 ja sen on suunnitellut Juhani Niemi.

Majan rakentaminen laajennuksineen on vaatinut paljon työtä ja reipasta talkoomieltä. Alkuvaiheessa perille ei ollut edes kunnon tietä, ainoastaan kinttupolku ja niinpä hirsiä jouduttiin raahaamaan mies- ja naisvoimin maantien varresta. Tie perille valmistui vasta 1962. Kuuman mehun tarjoaminen hiihtäjille aloitettiin jo Mustalammen lähistöllä sijainneessa hiihtomajassa ja perinne jatkuu edelleen. Majapäivystys on aina tapahtunut talkoovoimin. Vuosikymmenten aikana Ladun Majan laaja latu- ja polkuverkosto ja Majan viihtyisä ilmapiiri ovat tulleet tutuiksi tuhansille hiihtäjille.