Vapepa

Vapepa valtakunnallisesti

 • on valtakunnallinen v. 1964 perustettu 54 järjestön yhteenliittymä, joista yksi on Suomen Latu ry.
 • kokoaa yhteen, kouluttaa ja valmentaa pelastustöiden tukitehtäviin henkilöitä, joita yhdistää pyyteetön, vapaaehtoinen halu auttaa
 • toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti
 • on tuki-/avustusorganisaatio mm. poliisille, pelastustoiminnalle ym. viranomaisille
 • tehtäviä avustustilanteissa ovat mm. etsintä, ensiapu, ensihuolto, muonitus, henkinen tuki, liikenteen ohjaus ym viranomaisohjeiden mukaan
 • toiminnassa on mukana n. 1200 erilaista ryhmää, joista 30 Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä.

Lisätietoa Vapepasta: “Verkosto, joka pelastaa ihmishenkiä”

Vapepa Jyväskylän Ladussa

 • ryhmässä mukana vuonna 2023 jo 156 auttamishaluista vapaaehtoista, joista kaikki OHTO hälytysjärjestelmässä.
 • pääasiassa osallistumme johdettuihin maastoetsintöihin viranomaisten apuna, mutta tarvittessa toimimme myös auttamistilanteissa.
 • erikoisosaamista ei edellytetä mutta esim. ensiapu- ja suunnistustaidoista on hyötyä.
 • toimintaan osallistumiseen riittää maastossa liikkujan peruskunto ja ikäkään ei ole este.
 • etsintöihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja jokaineen tehtävään lähdön voi ratkaista tapauskohtaisesti.
 • toimimme aina ryhmänä, etkä ole tilanteissa yksin.
 • tule mukaan ryhmäämme, meitä tarvitaan lisää, koska kaikille eivät etsintäajankohdat sovi.
 • tapahtumapaikoille kuljetukset järjestyy, joten autottomuus ei ole este.

Pidäthän reppusi valmiina!

Hälytyksen tullessa >>>
Henkilökohtainen etsintävarustus >>>

Yhteyshenkilöt

Juha Vimpari, puhelin 040 7071510, s-posti: juha.vimpari@gmail.com
Miia Ahonen
, puhelin 050 5228626, s-posti: miia.ahonen(at)jao.fi
Kirsi Vilppula, puhelin 040 5354120, s-posti: kirsi.vilppula(at)jkl.fi

 
Lisätietoa Vapepa sivuilta:

Toimintamme 

Jyväskylän Ladun hälytysryhmässä toimii useita valmiuskouluttajia ja Vapepa-johtajia, jolloin myös oman tyhmän harjoitukset ovat mahdollisia. Ryhmässä on kuitenkin sovittu että meidän laajemmat harjoitukset ovat avoimia eli muidenkin alueen ryhmien hyödynnettävissä.

Olemme tällä hetkellä Suomen suurin suurin yhden jäsenjärjestön hälytysryhmä ja toimintaamme halutaan kehittää jatkossakin, joten tule mukaan yhteiseen toimintaan kehittämään Vapaaehtoista Pelastuspalvelua.