Jyväskylän Latu 80 vuotta – kaiken kansan juhla 4.09.2021