Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous 16.4.2023 klo 15 Majalla

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Ladun Majalla sunnuntaina 16.04.2023 klo 15 alkaen. Kokoukseen voi osallistua myös etänä ilmoittamalla osallistumisesta sähköpostilla viimeistään perjantaina 14.04. klo 18 mennessä alla olevaan sähköpostiin.
jkllatu@jyvaskylanlatu.fi                                                                            

Esityslista

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika             Sunnuntai 16.4.2023 klo 15:00
Paikka            Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä                      
 1.  Avataan kokous
 2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3.  Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 7.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
 8. Majaremontti; päätetään remontin aloittamisesta
 9. Ylläksen lomosake; päätetään lomaosakkeen myynnistä
 10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Hallitukselle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä käsiteltäväksi tässä kokouksessa
 11. Päätetään kokous

Tervetuloa kokoukseen

Jyväskylän Latu ry hallitus