Tervetuloa kevätkokoukseen ja retkiluennolle su 14.4.

Kevätkokous aloitetaan Ladun Majalla klo 14 Susanna Ylisen luennolla ’Vauva- ja taaperovaellukset’ – hurjaa eloonjäämistaistelua vai sittenkin leppoisia retkiä mukavuusalueella. Susanna Ylinen on kokenut vaeltaja, joka retkeilee paljon myös jälkikasvunsa kanssa. Tule kuulemaan parhaat vinkit perheretkeilyn aloittamiseen.  

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous aloitetaan heti luennon jälkeen noin klo 15. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä mahdolliset muut hallitukselle määräaikaan (4 viikkoa ennen kokousta) mennessä tehdyt esitykset, jotka kuuluvat jäsenkokouksen päätettäviksi. Esityslista on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta. Jos haluat saada kokousmateriaalit ennakkoon, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen jkllatu@jyvaskylanlatu.fi .  

Kahvitarjoilu ennen luentoa klo 13:30. Tule siis ajoissa paikalle. 

Hallitus 

Kevätkokouksen asialista

Esityslista 

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

Aika             sunnuntai 14.4.2024 klo 15:00 

Paikka        Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä       

 1. Avataan kokous 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta  
 8.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Majaremontti
 9. Päätetään kokous