Jyväskylän Latu ry, Syyskokous 2020 8.11. klo 15

Jyväskylän Latu ry                        Esityslista

Syyskokous

Aika: sunnuntai 8.11.2020 klo 15:00

Paikka: Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma
 6. Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksut
 7. Päätetään vuonna 2021 maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet
 8. Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet
 12. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
 13. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedonannot sääntöjen 11§ mukaan julkaistaan
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen

HUOM!  Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Tämä onnistuu ilmoittamalla osallistumisesta sähköpostitse viimeistään 7.11.2020  osoitteeseen marjut.hilska@gmail.com.  Marjut lähettää osallistumislinkin kullekin ilmoittautuneelle sähköpostiin ennen kokouksen alkua.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, linkit alla

  Toimintasuunnitelma:  https://jyvaskylanlatu.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/toimintasuunnitelma-vuodelle-2021.pdf

  Talousarvio:  https://jyvaskylanlatu.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/budjetti-2021-ver2.pdf

 

Kokouksessa kahvitarjoilu

Tervetuloa

Jyväskylän Latu ry

Hallitus