Jyväskylän Latu ry:n syyskokousesityslista

Jyväskylän Latu ry:n syyskokous sunnuntai 4.11.2018 klo 15:00
Ladun Majalla, , Ronsuntaipaleentie 279

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma
6. Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksut
7. Päätetään vuonna 2019 maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet
8. Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas (3) vuosi (ei tänä vuonna)
11. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi (2) varajäsentä vuosittain
12. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
13. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedonannot sääntöjen 11§ mukaan julkaistaan
14. Päätetään uusien sääntöjen käyttöönotosta
15. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa on kahvitarjoilu

Tervetuloa kokoukseen päättämään yhteisistä asioistamme ja tutustumaan toisiin mukaviin latulaisiin
Jyväskylän Latu ry:n hallitus

Lataa esityslista pdf-muodossa tästä