Jyväskylän Ladun syyskokous 19.11.2023

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään Ladun Majalla su 19.11.2023 klo 15.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, sekä
hallitukselle määräaikaan mennessä kirjallisena esitetyt asiat,
jotka kuuluvat yleisen kokouksen käsiteltäväksi.
Esitykset on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Esityslista on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Syyskokouksen aluksi klo 14 tunnettu ja monipuolinen ulkoilija Tommi
Lahtonen kertoo vinkkejä kesä- ja talviretkeilyyn. Tämän lisäksi Tommi
kertoo huimista ja pitkistä retkistään, joita hän on tehnyt eri
vuodenaikoina ja eri puolilla maailmaa.
Kahvitarjoilu alkaa klo 13.30. Lämpimästi tervetuloa!

Hallitus

Esityslista:

Paikka: Ladun Maja, Ronsuntaipaleentie 279

1.                   Avataan kokous

2.                   Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa

3.                   Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.                   Hyväksytään esityslista

5.                   Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi

6.                   Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksut

Hallituksen esitys on, että jäsenmaksuja ei koroteta vuodelle 2024.

7.                   Päätetään vuonna 2024 maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet

Hallituksen esitys on, että toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan, hallituksen jäsenet saavat käydä palkkioillallisella ja kulukorvaukset maksetaan Suomen Ladun ohjeiden mukaan.

8.                   Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio

9.                   Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi

10.                 Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

                      Hallituksen puheenjohtaja Marjut Hilska on erovuorossa.

11.                 Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

                      Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Aimo Kirjavainen, Marja-Liisa Kananen ja Reijo Leino. Lisäksi Mikko Poikonen luopuu hallituspaikastaan. Varajäsenistä erovuorossa on Heikki Parviainen.

12.                 Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Hallituksen esitys on, että nykyiset toiminnantarkastajat Pekka Saarinen ja Veli-Matti Paananen valitaan jatkamaan tehtävässä.

13.                 Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedonannot sääntöjen 11§ mukaan julkaistaan

14.                 Esitellään Ladun Majan remonttihankeen suunnittelutilanne, kustannusarvio ja etenemissuunnitelma.

15.                 Käsitellään muut, ei päätöstä vaativat asiat              

16.                 Päätetään kokous